Jsme lídrem na ?eském trhu v oblasti IT slu?eb

Aktuální témata

Aktuality

 

 

P?e?těte si nejnověj?í PR zprávy, p?íspěvky na sociálních médiích nebo eventy, na kterych nás m??ete potkat.

 

Více

Zaměstnání

 

 

Láká vás práce v IT sfé?e? Zjistěte, jaké jsou pot?ebné kompetence a p?idejte se k nám!

 

Více

Kdo jsme

Atos je globálním lídrem v digitální transformaci se 110 000 zaměstnanci v 73 zemích a ro?ním p?íjmem 12 miliard eur. Jsme Evropská jedni?ka v poskytování cloudovych slu?eb, kybernetické bezpe?nosti a vypo?etní techniky s vysokym vykonem, poskytující end-to-end ?e?ení pro Orchestrated Hybrid Cloud, Big Data, Business Applications i ?e?ení Digital Workplace. Spole?nost je celosvětovym partnerem v oblasti informa?ních technologií pro Olympijské a Paralympijské hry a p?sobí pod zna?kami Atos, Atos | Syntel a Unify. Atos je SE (Societas Europaea), kótovaná na burzovním indexu CAC40 v Pa?í?i.

 

ú?elem spole?nosti je pomoci navrhnout budoucnost prostoru informa?ních technologií. Na?e odborné znalosti a slu?by podporují rozvoj znalostí, vzdělávání a vyzkumu v multikulturním p?ístupu a p?ispívají rozvíjet vědu a technologie a? k dokonalosti. Na celém světě umo?ňuje Atos svym zákazník?m, zaměstnanc?m a ?len?m spole?nosti svobodně ?ít, pracovat a rozvíjet se v bezpe?ném a chráněném informa?ním prostoru.

Top Management spole?nosti

Ing. Vladek ?lezingr

Chief Executive Officer

LinkedIn

Erika Gnebusová

Chief Financial Officer

Martin Lisa

General Counsel Czech RepublicLinkedIn

Marek Vitásek

Head of Business & Platform Solutions

LinkedIn

Aleksandar Pantelic

Head of Infrastructure & Data Management

Tomá? Hlavsa

Head of Big Data & Cyber Security

LinkedIn

Petr Buli?ka

Head of Sales Czech Republic

LinkedIn

Sylvia ?a?ová

Head of Marketing and Communications

LinkedIn

Radim Koběrsky

Head of Human Resource

LinkedIn

Kontaktujte nás

PRAHA
Doudlebská 1699/5Praha 4
140 00
Tel: +420 233 034 211
Fax: +420 233 034 299

BRNO
Brno, AZ Tower
Pra?ákova 1008/69
639 00
Tel: +420 273 038 152

OSTRAVA
Fügnerova 639/13
Ostrava – P?ívoz
702 00
Tel: +420 596 262 792

VYSOKé MYTO
Pra?ská 52/II
Vysoké Myto
566 01
Tel: +420 465 565 565

?UMPERK
Havlí?kova 919/24
?umperk
787 64

Obecné objednací podmínky Atos IT Solutions and Services, s.r.o.Projekt VZDěLáVáNí ZAMěSTNANC? SPOLE?NOSTI Atos IT Solutions and Services, s.r.o.Eticky kodex spole?nosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o.Uplatnění práva k osobním údaj?m