Wiadomo?ci

Zobacz wi?cej

Wyró?nione rozwi?zania

SmartCity

Inteligentne miasto, czyli autorskie rozwi?zanie SmartCity, to nowoczesna koncepcja kartowa dla miast?i organizacji, a tak?e systemy wspieraj?ce zarz?dzanie us?ugami miejskimi — od transportu publicznego, po funkcjonalno?ci pro-ekologiczne.

More
Industry 4.0

SAM as a Service

Zapewniamy?nowoczesne rozwi?zanie dla Klientów, którzy nie chc? martwi? si? o utrzymanie platformy i us?ug zwi?zanych z Software Asset Management.

More

Kariera w Atos

Jeste? zorientowany na realizacj? celów i cenisz prac? w dobrej atmosferze? Rozpocznij z nami przygod?, która ukszta?tuje oblicze IT w przysz?o?ci!

O nas

W Polsce Atos istnieje od 2000 roku. Zatrudniaj?c blisko 5 000 osób w dziewi?ciu miastach w kraju, dzia?amy w ramach dwóch organizacji:

Atos Polska

Projekty realizowane na rynku polskim

Atos Poland Global Services

Realizacje dla mi?dzynarodowych Klientów

Kontakt

Obserwuj nasze profile:

Pozostańmy w kontakcie:

Naj?wie?sze informacje ze ?wiata IT i transformacji cyfrowej dostarczane raz na miesi?c do Twojej skrzynki mailowej

Zapisz si?